FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नंं. ४ का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको......

७४/७५ 07/17/2018 - 18:57 PDF icon ward no 4.pdf

वडा नंं. ३ का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको ......

७४/७५ 07/17/2018 - 18:56 PDF icon ward no 3.pdf

वडा नंं. २ का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको ......................

७४/७५ 07/17/2018 - 18:55 PDF icon ward no 2.pdf

वडा नंं. १ का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको .......

७४/७५ 07/17/2018 - 18:54 PDF icon ward no1.pdf

वडाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु.......

७४/७५ 07/10/2018 - 18:24

बह्क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आदर्श गउँपालिका डोटी

७३/७४ 06/10/2018 - 09:21 PDF icon dev.pdf, PDF icon dev1.pdf, PDF icon dev3.pdf, PDF icon dev4.pdf, PDF icon dev5.pdf, PDF icon dev6.pdf, PDF icon dev7.pdf, PDF icon dev8.pdf, PDF icon dev9.pdf, PDF icon dev10.pdf

वडा तर्फ

७४/७५ 05/04/2018 - 16:20

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/26/2018 - 06:03 PDF icon सवारी साधन अपुर्थी सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हान्को सूचना

सुचना प्रविधि अधिकृतकाे अावश्यकता सम्बन्धि सुचना ।

७४/७५ 01/02/2018 - 09:07 PDF icon addv.pdf

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality