FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरिश चन्द्र धामी लेखा अधिकृत sicanharish@gmail.com 9840166880
बिश्व कुमार श्रेष्ठ बिश्व कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृत प्रशासन +9779846191759
दान बहादुर पछेरा इन्जिनियर dpachhera@gmail.com 9848431815
राम बहादुर विष्ट राम बहादुर विष्ट स .ले .पा. प्रशासन rbbist@gmail.com 9848434640
संतोष पंडित स .ले .पा. प्रशासन sp429017@gmail.com 9800808383

Location Of Aadarsha Rural Municipality