FAQs Complain Problems

Ward no 6

बैशाख महिनालाइ खोप महिना मनाएको एक झल्क.....(गिरिचौका ,आदर्श ,डोटी)

वडा नंं. ६  का योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको  (076/077)....................

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
9868588521

Location Of Aadarsha Rural Municipality

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9824693796