FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को निति ,तथा कार्यक्रम बजेट .......

७७/७८ 06/25/2021 - 19:10 PDF icon CamScanner 06-25-2021 19.07.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को निति कार्यक्रम बजेट

७७/७८ 06/24/2021 - 21:01 PDF icon CamScanner 06-24-2021 19.23.pdf

सेवा प्रवाह सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 06/23/2021 - 17:29

कार्यक्रम तथा योजना फरफारक गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/19/2021 - 21:01 PDF icon CamScanner 06-19-2021 18.06_3.pdf

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।।

७७/७८ 05/04/2021 - 10:00

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।।

७७/७८ 04/28/2021 - 17:04

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।। Invitation for Bids for ICT Material

७७/७८ 04/25/2021 - 15:49 PDF icon newbidd.pdf

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।। Invitation for Bids

७७/७८ 04/12/2021 - 13:04 PDF icon CamScanner 04-12-2021 13.02.pdf

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.

७७/७८ 04/12/2021 - 12:40 PDF icon CamScanner 04-11-2021 16.38.pdf

“स्थनीय स्वामित्व र सहभागिता पूर्ण खोप सुनिश्चितता ,हाम्रो प्रतिवद्धता ” पूर्ण खोप सुनिश्चित्ता तथा दिगोपना पालिका घोषण समारोह

७७/७८ 04/11/2021 - 22:18

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality