FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि

८०/८१ 02/15/2024 - 15:43

INVITATION FOR BIDS

८०/८१ 02/09/2024 - 10:42

परीक्षा स्थगित सम्बन्धमा ।

८०/८१ 01/29/2024 - 18:39

विज्ञप्ति

८०/८१ 01/29/2024 - 18:36

परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना !!!

८०/८१ 01/27/2024 - 17:37

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 01/26/2024 - 19:47

शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकाे अनलाइन मागदावी आवेदनको सार्वजनिक सूचना !!!

८०/८१ 01/19/2024 - 13:59

परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 01/19/2024 - 13:30

आ.व. २०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/18/2024 - 15:22

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 01/17/2024 - 13:55

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality