FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गैर सरकारी संस्थाहरुको लागि आयोजना/कार्यक्रमहरु पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९-८० 05/24/2023 - 11:25

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/18/2023 - 12:17

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 04/30/2023 - 10:35

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

७९-८० 04/26/2023 - 10:02

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा ।

७९-८० 04/24/2023 - 13:14

चालु आ.व.को सुरुवात देखी २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको खर्च फांटवारी को विवरण ।

७९-८० 04/20/2023 - 12:01 PDF icon Image (57).pdf

सूचना सूचना सूचना ।।।।

७९-८० 04/07/2023 - 14:44

सूचना सूचना सूचना ।।।।

७९-८० 04/07/2023 - 13:14

शोक वक्तव्य

७९-८० 04/03/2023 - 17:49

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 03/31/2023 - 15:42

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality