FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। परिक्षा मिति ताेकिएकाे सम्बन्धमा ।।।।।।

७७/७८ 04/08/2021 - 13:40

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। परिक्षा मिति ताेकिएकाे सम्बन्धमा ।।।।।।

७७/७८ 04/08/2021 - 13:35

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।। Invitation for Bids

७७/७८ 04/06/2021 - 12:28 PDF icon notice12.pdf

आदर्श गाउँपालिका काे याेजना ०७६।०७७

७६/७७ 03/18/2021 - 15:48

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। न्यनतम रोजगारीमा संलग्ना हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।।।।।

७७/७८ 02/22/2021 - 13:23

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/22/2021 - 13:22

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। न्यनतम रोजगारीमा संलग्ना हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।।।।।

७७/७८ 02/22/2021 - 12:02

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।। न्यनतम रोजगारीमा संलग्ना हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।।।।।

७७/७८ 02/19/2021 - 17:28

अम्बुलेन्स चालकको परीक्षा सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 02/16/2021 - 15:07

सूचना ।।सूचना ।।सूचना ।।।।।।।

७७/७८ 02/08/2021 - 12:02

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality