FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७६/७७ 03/15/2020 - 13:47

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७६/७७ 02/26/2020 - 17:17

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!सुपेरिवेक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/09/2020 - 11:08

सूचना !!!! सूचना !!!! सूचना !!!!! एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा !!!!!!!!!

७६/७७ 12/29/2019 - 17:09

सूचना!!!! सूचना !!!!!! सूचना !!!!!!गणपुरक र सुपेरिवेक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!!!!

७६/७७ 12/24/2019 - 12:26

सूचना !!!! सूचना !!!! सूचना !!!!! एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको मिति सशोधन सम्बन्धमा !!!!!!!!!

७६/७७ 12/24/2019 - 11:23

सूचना !!!! सूचना !!!! सूचना !!!!! शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धमा !!!!!!!!!

७६/७७ 12/24/2019 - 11:15

Tender Notice..

७६/७७ 10/25/2019 - 19:10

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!!

७६/७७ 10/22/2019 - 12:22

सूचना सूचना सूचना....

७६/७७ 10/05/2019 - 07:59

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality