FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना ।।।।।सूचना ।।।।। सूचना ।।।। लेखा परिक्षण लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ...

७७/७८ 10/06/2020 - 15:15

परिक्षा समय सारिएकाे सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/04/2020 - 10:55

रोजगार संयोजक र सब इन्जिनियर को परिक्षा मिति सरेको सम्बन्धि सूचना साथै रोजगार संयोजक को पाठ्यक्रम यसै साथ संग्लग्न रहेको छ

७७/७८ 09/25/2020 - 16:45

सूचना ! ! सूचना !! परीक्षा सम्बन्धि सूचना ....

७७/७८ 09/16/2020 - 16:15

सूचना ! ! सूचना !! सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना . ....

७७/७८ 09/15/2020 - 10:53 PDF icon IMGaaa_20200915_0001.pdf

सूचना ! ! सूचना !! घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नेका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना . ....

७७/७८ 09/14/2020 - 12:04

सूचना ! सूचना ! सूचना !

७७/७८ 09/06/2020 - 14:30 PDF icon कृषक पाठशाला.pdf, PDF icon बिज.pdf

सूचना ! सूचना ! सूचना ! गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया |

७७/७८ 08/25/2020 - 13:01 PDF icon 1596005520-प्रा.स..pdf

सूचना ! ! सूचना !! करार सेवामा कमृचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ....

७७/७८ 08/25/2020 - 12:49 PDF icon karar_20200824_0001.pdf, PDF icon suchanaaaaa.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम 2077/2078

७७/७८ 08/17/2020 - 12:54 PDF icon 117386408_1415372872185074_6602065591901532562_n-converted.pdf

Pages

Location Of Aadarsha Rural Municipality